Engoffice

Gyp Pex

Prodhuesi: BaPEX (Maqedoni)

Kolektore të ujit

Prodhuesi: HTM (Greqi)

Gyp PEX për dysheme

Prodhuesi: Enrad (Kosovë)

Koka Përfundimtare

Prodhuesi: HTM (Greqi)

Fiting për sistemin e ujit

Prodhuesi: HTM (Greqi)

Gozhda dhe Shkumë

Prodhuesi: Forch (Gjermani)

Kasete shpërndarese

Prodhuesi: Eng Office (Kosovë)